Nijverheidskaai 3 | 9040 GENT
+32 9 228 61 83
Toegangscontrole

Een definitie van toegangscontrole is: Toegangscontrole is het geautoriseerd en gecontroleerd toegang verlenen aan gebruikers van een gebouw, instelling of een woning. Concreet kunnen we zeggen dat toegangscontrole vooral de veiligheid van een perimeter sterk kan verhogen. Toegangscontrole valt in theorie op te delen in twee grote groepen: De autonome of stand-alone systemen en volledige elektronische toegangscontrole oplossingen.

Stand-alone toegangscontrole

Stand-alone toegangscontrole bestaat meestal uit één of twee onderdelen die direct zijn aangesloten op een elektrische of mechanische vergrendeling om de toegang van de deur te controleren. Voor deze systemen is het meestal niet nodig om geconnecteerd te zijn met een computer of met een netwerk. De bediening gebeurt (net zoals bij de volledige elektronische toegangscontrole oplossingen) meestal met badges of met kaarten. De gebruikersadministratie gebeurt meestal aan de deur zelf en is, in vergelijking met de stand-alone toegangscontrole, eerder arbeidsintensief. Er moet meestal met een programmeerkaart of een programmeertoestel voor toegangscontrole gewerkt worden voor het aanleren of verwijderen van nieuwe kaarten. Bij de groep stand-alone toegangscontrole horen uiteraard ook alle codeklavieren, mechanische codesloten, elektronische cilinders, elektromechanische krukken of veiligheidsbeslagen, …

Voordelen van een stand-alone toegangscontrole

  • In vergelijking met totale toegangscontrole oplossingen gemakkelijk te plaatsen
  • Voor een beperkt aantal deuren de goedkoopste oplossing
  • Relatief weinig tot geen bekabeling nodig
  • Geen extra serverkast nodig

Nadelen van een stand-alone toegangscontrole

  • Voor een groter aantal deuren: niet kostenefficiënt
  • Weinig opties/programmeermogelijkheden
  • Slechts relatief beperkte uitlezing van data mogelijk

Het kan dus zijn dat er best gewerkt wordt met een stand-alone systeem voor uw toegangscontrolesysteem. Om dit te bepalen wordt er meestal een intake gesprek georganiseerd. Dit is de beste manier om de toegangscontrole kostenefficiënt te houden.

Complete toegangscontroleoplossing

Voor grote en complete toegangscontroleoplossingen werkt Santens Automatics over het algemeen met Salto Systems. Dit bedrijf behoort tot de top 5 spelers van de grootste fabrikanten van elektronische toegangscontrolesystemen wereldwijd. Salto Systems werd opgericht met een duidelijk doel, het ontwikkelen van een nieuwe elektronische toegangscontroleoplossing, die tegelijk eenvoudig te installeren en te programmeren is, zich probleemloos kan aanpassen aan uiteenlopende eisen en geen dure en complexe bekabeling nodig heeft.

Toegangscontrole voor alle deuren. Online en offline.

Het Salto XS4-systeem voldoet optimaal aan de hoge eisen die aan een elektronisch sluitsysteem worden gesteld. XS4 biedt u binnen één systeem de mogelijkheid van een bekabelde alsook van een niet-bekabelde toegangscontrole met geïntegreerd softwarebeheer. De niet-bekabelde deuren kunnen  echter toch door de virtuele netwerktechnologie SVN met elkaar verbonden worden. Met de XS4 hebt u de beschikking over een systeemplatform en daarmee de ideale toegangscontrole, afgestemd op elk toepassingsgebied: van elektronische beslagen, wandlezers, lockers en paniekstangen tot knopcilinders. U kunt naar wens uit een groot assortiment van identificatiemedia kiezen.

Deuren en beveiliging

Los daarvan zorgt het systeem voor de gehele toegangssituatie. Of het nu gaat om buitendeuren, kantoordeuren, schuifdeuren, draaideuren, sluisdeuren, garagedeuren, lockers of garderobekasten. Natuurlijk is XS4 ook perfect met mechanische sluitsystemen te combineren.

Data-integratie van externe systemen

De XS4 biedt verschillende interfaces aan en communiceert zo met externe systemen, zoals bijvoorbeeld voor tijdregistratie. Reeds bestaande persoonsgegevens kunnen eenvoudig worden overgenomen en hoeven niet nog eens te worden ingevoerd en beheerd.

Beproefde technologieën

XS4 is compatibel met de wereldwijd gangbare identificatietechnologieën, zoals o.a. MiFare; Alle ingezette technologieën bieden een hoge mate van bescherming tegen vervalsing.

Bekabeld of onbekabeld – met XS4 beschikt u altijd over een netwerk.

Offline toegangscontrole

Waar een bekabeling van de deuren om economische of technische redenen niet mogelijk is of geen deurbewaking in real-time vereist is, biedt het XS4-platform een evenwichtig systeemlandschap aan voor het beheer van rechten. Niet alleen beslagen, ook wandlezers en andere XS4-componenten laten zich via de virtuele netwerktechnologie SVN zonder bekabeling met elkaar verbinden.

Online toegangscontrole

Voor plaatsen die sterk beveiligd moeten worden, bijvoorbeeld computerruimtes, productie- en onderzoeksruimtes met gevoelige productieprocessen, is online toegangscontrole zeer belangrijk om bedrijfsrisico’s in te perken. Mogelijke maatregelen om het risico in te perken zijn bijvoorbeeld voortdurende aanwezigheidscontrole, bewaking in real-time van de deurtoestand en centrale bewaking van verderaf gelegen deuren via software waarmee deuren in noodgevallen op afstand geopend/vergrendeld kunnen worden.

Met XS4 Wireless Online heeft u een derde mogelijkheid voor gegevensoverdracht ter beschikking, naast bekabelde eenheden en het SVN-netwerk. Dit maakt een directe gegevensoverdracht zonder bekabeling mogelijk.

SVN – Wireless Online

Bij SVN komt geen dure bekabeling kijken. Bovendien kunt u autorisaties snel en zonder ingewikkelde programmering aan de deur uitvoeren. Een voordeel dat men eigenlijk alleen van online toegangsoplossingen kent.

De gegevensuitwisseling tussen onbekabelde en bekabelde sluiteenheden en de beheersoftware vindt plaats via het ID-medium van de gebruiker. Informatie over beheer en bevoegdheden, zoals toegangsprofielen, kalenderinformatie, status van de batterijen en toegangsgebeurtenissen worden doorgezonden. Ook verloren ID-media worden op deze manier geblokkeerd. De kabel wordt dus vervangen door het virtuele net van de ID-media die in omloop zijn.

Met SVN kunnen alle deuren van één of meerdere objecten vanaf een enkele pc worden aangestuurd en worden gecontroleerd, d.w.z. dat slechts één component, zoals de wandlezer bij de ingang, bekabeld hoeft te zijn.

Meer weten?
Neem contact met ons op!